Pontevia

Výměna panelové plochy - Skládka Uhy

OBJEDNATEL: FCC Uhy, s.r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: P. Čihák, Ing. K. Janoušek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 0,6 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2019

Skládka Uhy - IV. etapa, 4.fáze výstavby, 1. část, sektory 5c, 6c

OBJEDNATEL: FCC Uhy, s.r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: P. Čihák, Ing. K. Janoušek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 14,8 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2019

Skládka Úholičky - IV. etapa, sektor č. 4.6

OBJEDNATEL: REGIOS a.s.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: P. Čihák, Ing. K. Janoušek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 10,3 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2018

Areál skládky Řepiště, modernizace zpevněných ploch

OBJEDNATEL: FCC Česká republika, s.r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: Ing. K. Janoušek, O. Šafránek, DiS.
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 4,3 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2018

Nadregionální SMART krizové centrum Hradec Králové

OBJEDNATEL: Královehradecká provozní, a.s.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Project Management
ZODPOVĚDNÝ TÝM: M. Otčnášek, Ing. K. Janoušek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 44,8 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2018 -2019

Rekonstrukce vodojemu - VSCT Kladno

OBJEDNATEL: TRENTA s.r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Project Management
ZODPOVĚDNÝ TÝM: M. Otčnášek, Ing. K. Janoušek, Ing. M. Drábek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 132,9 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2017 -2019

Přístavba rozcvičovny u stadionu HC Slavia Praha

OBJEDNATEL: Hockey Club Slavia Praha
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Project Management
ZODPOVĚDNÝ TÝM: Ing. K. Janoušek, M. Otčenášek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 6 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2016 -2017

Provozní budova LCO Ostrava - Hrabová

OBJEDNATEL: FCC Česká republika, s.r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: Ing. K. Janoušek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 27 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2017 -2018

Skládka Úholičky - IV. etapa, sektor č. 4.5

OBJEDNATEL: REGIOS a.s.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: P. Čihák, Ing. K. Janoušek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 11,1 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2016

Skládka Ďáblice - střepiště

OBJEDNATEL: A.S.A. HP, spol. s r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: M. Otčenášek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 2,7 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2015 - 2016

Zajištění minerálního těsnění pro potřeby výstavby skládky Uhy

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2015 - 2016

Stavební úpravy dolní zpevněné plochy, Brno

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2016

Rekultivace skládky Lodín

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2015 - 2016

Rozšíření objektu stájí s ubytováním, Bílichov

OBJEDNATEL: CHEVLEDON, s.r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: A. Lochman, Ing. K. Janoušek, M. Otčenášek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 3,7 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2014 - 2015

Skládka S-OO3 REGIOS, uzavření a rekultivace - plocha 5

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 09/2014 - 05/2015

Rekonstrukce a přístavby zemědělského areálu Bílichov

OBJEDNATEL: CHEVLEDON, s.r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: A. Lochman, Ing. K. Janoušek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 12,7 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2014 - 2015

Skládka Lodín, V. etapa - HTÚ pro sektory 12, 13 a 14

OBJEDNATEL: A.S.A. HP, spol. s r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: M. Otčenášek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 4,6 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2014 - 2015

Skládka Lodín, IV. etapa - dostavba sektorů 10 a 11

OBJEDNATEL: A.S.A. HP, spol. s r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: M. Otčenášek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 11,8 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2014 - 2015

Školicí středisko společnosti SOMA v Lanškrouně

OBJEDNATEL: SOMA spol. s r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: P. Čihák, Ing. K. Janoušek
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 9,8 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2013 - 2014

Skládka Uhy - IV. etapa rozšíření skládky odpadů, 1. fáze výstavby

OBJEDNATEL: Skládka Uhy, spol. s r.o.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
ZODPOVĚDNÝ TÝM: P. Čihák
INVESTIČNÍ NÁKLADY: 36,5 mil. CZK
DOBA PLNĚNÍ: 2013 - 2014