Pontevia

Skládka Uhy - výměna panelové plochy

DOBA PLNĚNÍ: 2019

Skládka Uhy - IV. etapa, 4.fáze výstavby

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2019

Stavební obnovení zámku Týnec

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Správce stavby a koordinátor TDI
DOBA PLNĚNÍ: 2018 - 2020

LCO Ostrava - Hrabová - Stavební úpravy nové administrativní budovy

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2018 -2019

Skládka Úholičky - IV. etapa

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2018

Areál skládky Řepiště, modernizace zpevněných ploch

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2018

Nadregionální SMART krizové centrum Hradec Králové

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Project management
DOBA PLNĚNÍ: 2018 -2019

VSCT Kladno - TDI

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Project management
DOBA PLNĚNÍ: 2017 -2019

Přístavba rozcvičovny u stadionu HC Slavia Praha

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Project management
DOBA PLNĚNÍ: 2016 -2017

Provozní budova LCO Ostrava - Hrabová

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2017 -2018

Skládka Úholičky - IV. etapa

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2016

Skládka Ďáblice - střepiště

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2015 - 2016

Zajištění minerálního těsnění pro potřeby výstavby skládky Uhy

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2015 - 2016

Stavební úpravy dolní zpevněné plochy, Brno

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2016

Skládka Uhy - rozšíření skládky odpadů

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2015

Rekultivace skládky Lodín

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2015 - 2016

Rozšíření objektu stájí s ubytováním, Bílichov

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 2014 - 2015

Skládka S-OO3 REGIOS, uzavření a rekultivace - plocha 5

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 09/2014 - 05/2015

Rekonstrukce a přístavby ZA Bílichov

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 09/2014 - 12/2014

Skládka Lodín - dostavba sektorů 10 a 11

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 08/2014 - 12/2014

Skládka Lodín - HTÚ pro sektory 12, 13 a 14

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 08/2014 - 05/2015

Školicí středisko společnosti SOMA

PŘEDMĚT PLNĚNÍ: Generální dodavatel stavby
DOBA PLNĚNÍ: 06/2013 – 12/2013