Jsme Vaše srdce podnikání

Našim hlavním profesním zaměřením je vytváření firemních a investičních strategií pro významné klienty. Nastavování vhodných investičních struktur dle typů aktiv, rozložení investorů, daňové aspekty, Coporate Governance struktur atd. cílem je maximalizovat výnosy pro své klienty. Tato aktivita zahrnuje všechny druhy podkladových aktiv jako jsou nemovitosti, energetika, Private Equity investice a strategie maximalizace výnosů při Private Equity aktivitách (koupě, prodej firem, rozdělování, dluhování, rizikový kapitál, akcie, dluhopisy, komodity deriváty atd.)

Máme praktické zkušenost se strukturováním investic jakéhokoliv typu z pohledu zapojených financujících stran (equity investice, kvazi equity – podřízené úvěry či podřízené dluhopisy, seniorní, juniorní i mezianinové dluhové financování ). Excelentní znalost investičního prostředí v ČR a to jak ve veřejném tak soukromém sektoru. Legislativa a právo finančních trhů v ČR i EU. Všechny zkušenosti opíráme o tým lidí pracující v této oblastí vice jak dvacet pět let na velmi významných pozicích.

Více informací