H2O
mapa

H2O Group, a.s. - oceňování podniků, investiční poradenství

Ocelářská 35/1354

Praha 9, 190 00 CZ

gsm:

+420 602 261 431

tel./fax:

+420 266 317 207

mail: vlasak@h2ogroup.cz

PARTNEŘI

 
H2O Racing Pontevia PIIS DVConsult PATR Endurohunters

H2O Group, a.s. poskytuje svým zákazníkům tyto činnosti:

 

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZNALECKÁ ČINNOST

Zpracování znaleckých posudků, Oceňování podniků a jejich jednotlivých částí, Oceňování movitého a nemovitého majetku, práv a jiných majetkových hodnot podniku, Prodej nemovitostí a majetku.

 

PODNIKOVÉ FINANCE (Corporate Finance)

Podnikové "Due Diligence", Finanční analýza podniku, Auditorské služby, "Spin-off " (Optimalizace portfolia nemovitostí), Analýzy předlužení firmy, Realizace dlouhodobých pohledávek, Investiční záměry, Projektové financování, Podnikatelské plány s výhledem budoucích výnosů, Finanční řízení.

 

FIREMNÍ PORADENSTVÍ

Manažerské poradenství, Marketingové a reklamní poradenství, Personální poradenství, Investiční poradenství, Projekty na sanaci a krizový management firmy, Projekt restrukturalizace firmy (organizační, obchodní, výrobní a finanční), Dosazení managementu do vedení společnosti, Krizové řízení podniku a jeho likvidace, Právní služby Účetní a auditorské služby, Facility Management, Vyhledávání strategického partnera pro rozvoj společnosti, Zahraniční akvizice a zprostředkování obchodů v zahraničí.

 

FÚZE A AKVIZICE

Zpracování DUE DILIGENCE, Zpracování STUDIE PROVEDILTELNOSTI, Zpracování PROJEKTU fúze a akvizice, Řízení a koordinace projektu.

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI DOTACÍ EU

Dotační poradenství, Analýza projektu, Vytipování nejvhodnějšího programu, Zpracování žádosti.